УЧАСТНИЦИ
5. ВГ “Сладки мечти“/България/ • Тръгнало е • 3.11 •
аранж: К. Добрев
6. Аделина / Малта/ • Толкова много • 3.31 •
Д. П. Касар /С. Акулина
7. Андриана Яневска /Македония/ • Да съм южен вятър • 4.23 • Б. Попчевски
8. Марс Идрисов /Узбекистан/ • Приятел • 3.24 •
Е. Мурашев /А. Муртазин
9.Силвия Стефанеску /Румъния/ • Бели камбани, черни камбани • 3.54 •Г. Натсис /Р. Попеску
10.Катерина /Кипър/ • Нов живот • 2.58 • А. Павлоу /К. и Й. Петемеридоу-Павлоу
11. Ирина Столяр /Украйна/ • Чувство • 4.10'’ •
О. Киришок /Жан Болотов

12. Ивана Чосич /Сърбия/ • Притча за любовта • 3.16 •
И. Чосич /К. Ковач
13. Донато Пльогерт /Германия/ • Като че си до мен • 3.08 •
Д. Юбанк /Дж.Юбанк, Д. Пльогерт
14. Агне Вилкончуте /Литва/ • Прелъстяване • 4.05 •
Л. Вилкончус /Р. Маргаликас
15. Виорица Атанасов /Молдова/• Игра на сенките • 4.03 •
А. Сава /В. Атанасов
16. Миягмасурен Батбаяр /Монголия/• Камила от небето • 4.55 Т. Ганболд /Х. Чоно /З. Туменджаргал
17. Тамта Гогуадзе /Грузия/• Малка история • 3.14 •
Р. Морчиладзе /О. Каркарашвили /Дж. Шонзо
18. Вардуи Варданян /Армения/• Свалете маски, господа! • 4.52 А. Григорян /Х. Хакобиян /