E-mail: discoveryfest@email.com  
XII
МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН
ФЕСТИВАЛ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА - ДОГОВОР ДЕКЛАРАЦИЯ
История    
Организатори
Фестивални CD
Условия за участие  
Новини
Участници
Галерия
Начало

ОТКРИТИЕ 2004 ВАРНА - 7, 8 МАЙ 2004


На 14 март 2004г. в гр.Варна ще се проведе НАЦИОНАЛНИЯ ТУР за определяне на българските учаснтници в международните конкурси за песен и изпълнител на ММФ ”Откритие 2003” и селекция на участници в други международни конкурси.
Общ награден фонд на ММФ”Откритие 2004” – 3000$
Деси Добрева от "Шоуто на Слави Трифонов"
с наградата на публиката на "Откритие" '99

Условия за участие:
І ТУР
Кандидатите – български участници от 17 до 35 годишна възраст е необходимо да подготвят две песни по избор, едната от които от български композитор, изпята на български език. Кандидатите сами си осигуряват акомпанимента /корепетитор или инструментален запис/.
Кандидатите за участие трябвя да декларират съгласието си с регламента на конкурса като попълнят съответен формуляр.
Такса за участие 50 лв./петдесет лева/в брой в деня на конкурса или по с-ка № 1087094212 в SG”Експресбанк”, клон “Варна”, банков код 40080610
Заявки се приемат до 12 март 2004г.
/Потвърдете своята заявкя на тел.052 300201/или е-mail :discoveryfest@email.com
На 14 март кандидатите трябва да се регистрират за участие в ММФ “Откритие 2004” като попълнят форма-декларация за съгласие с условията на конкурса във времето от 11-14 часа в гр.Варна, бул-“Владислав Варненчик” №2, ет.4, Студио”ДА” тел.300201 и 2130 247
Начало на конкурса 15.00 часа

ІІ ТУР
Допуснатите след първата селекция български изпълнители трябва да представят на организаторите запис на нова песен от български композитор/ с декларирано съгласието на авторите на песента за участие в международния конкурс / в срок до 20 март 2004г.
Мирослав Димов /КАРИЗМА/ на подборния тур на "Откритие" '94

ФИНАЛЕН ТУР
Допуснатите до финалния тур за участие български изпълнители участват съобразно регламента на фестивала

Допълнителна информация за ХІІ ММФ”Откритие 2004” :
тел./факс 052 300201
е-mail:discoveryfest@email.com
www.discoveryfest.hit.bg
Организаторите си запазват правото на промени , съгласно статута на Международния музикален фестивал “Откритие”


История | Организатори | Фестивални CD | Условия за участие | Новини | Участници | Спонсори | Начало

web design - S.Stefanov© 2002, 2003 - www.photo4art.com
All rights reserved